Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Stage

Een stage bij Kerobei is een geschikte manier om het onderwijs te verkennen, theorie in de praktijk te brengen en inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten, capaciteiten en ambities. Hoewel stages voor de opleiding tot leraar primair onderwijs (pabo) en onderwijsassistent het meest voorkomen binnen onze organisatie, staan we ook open voor andere stages. Een stagiaire is bij Kerobei een collega in opleiding waarvan wederzijds hoge verwachtingen mogen zijn.

Stageplaatsing

Stages worden centraal geregeld via de opleidingscoördinator van Kerobei. Ben je student aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Hogeschool de Kempel of Gilde School voor Pedagogiek, dan wordt je stageplek automatisch geregeld. Kom je van een andere opleiding, dan ben je van harte welkom om contact op te nemen om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een stage bij een van de 18 scholen van Kerobei.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle studenten met een MBO/HBO of universitaire opleiding die langer dan 10 weken stage lopen op een school, moeten een kopie van hun VOG (specifiek gericht op screeningsprofiel onderwijs) inleveren binnen vier weken na de start van de stage. Indien we je VOG niet ontvangen binnen deze termijn, zijn we genoodzaakt je stage te stoppen. Studenten uit het Voortgezet Onderwijs die een snuffelstage, oriënterende of maatschappelijke stage lopen, hebben geen VOG nodig. 

Aanvraag

De kosten van de aanvraag VOG zijn voor eigen rekening. Je vraagt je VOG aan door je persoonlijke gegevens, opleiding en stageschool te mailen naar: amanda.upex@kerobei.nl

Zodra je je VOG ontvangt (op je thuisadres), dien je een kopie te overleggen aan zowel je stageschool als digitaal aan Amanda. De VOG mag je de hele studie gebruiken, ook bij de andere onderwijsstichtingen.

Opleidingscoördinator:

Carlijn Ariëns (carlijn.ariens@kerobei.nl)

Coördinator vervangingen:

Amanda Upex (amanda.upex@kerobei.nl)