Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Identiteit

Kerobei gaat voor alle kinderen. Een school is de samenleving in het klein, gekenmerkt door diversiteit. Op onze scholen maken we gebruik van onze diversiteit en kijken we naar het unieke karakter van elk kind. Onze leerkrachten en medewerkers zorgen er samen voor dat alle kinderen optimale kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Wij werken op onze scholen middels de Rijnlandse methode. Dat wil zeggen dat het bij ons draait om mensen en we denken en handelen vanuit de basisprincipes: verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie.

Onze 17 scholen zijn gevestigd in gemeente Venlo, Beesel en Peel en Maas. Twee daarvan zijn speciaal basisonderwijs. Op onze scholen en het bestuurskantoor werken in totaal zo’n 500 medewerkers, die dezelfde passie delen: hoogwaardig, passend onderwijs realiseren voor ruim 4.500 leerlingen.

De kracht van Kerobei

Bij Kerobei krijg je de ruimte om je talenten te ontwikkelen. We leren continu van elkaar en met elkaar en zetten onze verschillen in om samen te groeien. Daarbij is iedereen even belangrijk, wat je rol, leeftijd of achtergrond ook is. Bij ons geldt: wie het weet, die mag het zeggen!

Onze scholen zijn onderdeel van de samenleving. En in die samenleving is het belangrijk om goed te zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor de wereld om je heen. Hierop inspireren we onze leerlingen. We kijken verder dan het klaslokaal en doen wat nodig is om samen het verschil te maken. Als team, met ouders*, met leerlingen en met partners.

Missie & Visie

Het is de ambitie van Kerobei dat:

  • ieder kind graag naar school gaat;
  • ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Passend binnen de context van de school en de ondersteuningsbehoefte van de kinderen:

  • werkt elke school doorlopend aan kwaliteitsverbetering;
  • waarbij ieder kind de beste leerkracht krijgt;
  • iedere medewerker de beste leidinggevende(n);
  • en iedere werknemer een actieve teamspeler is binnen Kerobei met een hoog welbevinden. 

 

* Ten behoeve van de leesbaarheid van deze website is gekozen voor de term ‘ouders’. Onder ouders verstaan we ook andere opvoeders zoals pleegouders, adoptieouders of andere ouders/verzorgers.