Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Medezeggenschap

Ouders/verzorgers denken structureel mee over ons onderwijs en onze organisatie. Zij bemensen de medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die actief is op stichtingsniveau. Beide organen bestaan uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. Taken en bevoegdheden van de raden zijn vastgelegd in de reglementen van MR en GMR (zie download onderaan).

Interesse om ouders of personeel te vertegenwoordigen in één van de raden? Nieuwe leden zijn altijd welkom! Neem contact op met de ambtelijk secretaris van de GMR via gmr@kerobei.nl of via 077-8880643.

       
Voorzitter: Mevr. J.  Meems (orthopedagoog, CBO)
Secretaris: Dhr. B. Klerken (leerkracht)
       
Leden: Mevr. S. Cremers (leerkracht)
  Dhr. S. Seelen (ouder)
  Mevr.  I.  Eurlings (ouder)
  Mevr. T. Geurts (ouder)
  Mevr.  I.  Lommen (ouder)