Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Hoe Kerobei werkt

Kerobei heeft er voor gekozen om de organisatieontwikkeling te sturen vanuit het Rijnlands model. Dit model zet het primaire proces centraal, namelijk: het kind, de ouder en de medewerker. Organiseren vanuit de mens dus. 

Rijnlands denken is gebaseerd op de vier pijlers: Verbinden, Vertrouwen, Vakmanschap en Inspiratie.

Verbinding
Verbinding gaat over verbinden met jezelf en met de ander, inhoudelijk verbinden aan jouw organisatie. Door deze verbinding verlies je het belang van de mens nooit uit het oog.

Vertrouwen
Werken vanuit vertrouwen impliceert dat je ‘fouten’ ziet als normaal onderdeel van het leren en ontwikkelen van de mens. Je kunt je bijvoorbeeld als leidinggevende de vraag stellen: Waar geef ik leiding aan? Aan mijn eigen ideeën en opvattingen of de ontwikkeling van mijn collega’s?

Vakmanschap
Vakmanschap is waar het om draait bij het Rijnlandse. De leerkracht verstaat zijn vak en onderhoudt dat. Hij weet wat er specifiek voor elk kind nodig is. Dat geldt eveneens voor de directeur, de bestuurder en de raad van toezicht. Er wordt gestuurd op het hoogste vakmanschap in de organisatie.

Inspiratie
Iedereen en elke organisatie heeft inspiratie nodig om ‘levend’ te blijven. Het vak van leerkracht ontwikkelt en is niet meer hetzelfde als 15 jaar geleden. Rijnlanders organiseren inspiratie in hun scholen zodat het onderwijs dat wordt gegeven in ontwikkeling blijft en voldoet aan hedendaagse inzichten.

 

Naast het Rijnlands organiseren hanteren we vijf kernzinnen die centraal staan in ons handelen:

We zien jou!

  • We zijn nieuwsgierig naar jouw talent.
  • Je krijgt de ruimte om te ontwikkelen.
  • We zetten onze verschillen in om samen te groeien.
  • Bij ons is iedereen even belangrijk. Wie het weet mag het zeggen!
  • We zorgen voor onszelf, elkaar en de wereld om ons heen.