Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Leerlingen

Go for the Max!

Vanuit pedagogisch optimisme streeft elk personeelslid van de school maximale ontplooiingskansen voor elke leerling na. Alle aandacht wordt besteed aan passend onderwijs. Steeds meer leerlingen werken met een eigen leerarrangement. Daarbij hoort het stimuleren van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Daardoor wordt het kind eigenaar van de eigen ontwikkeling. 

Kinderen willen het liefst dat het leuk is om naar school te gaan. Als je leven voor een groot deel bestaat uit 'naar school gaan', dan betekent 'graag naar school gaan' alles voor je. En wat dat inhoudt, daar zijn kinderen heel duidelijk over: je veilig kunnen voelen in een uitdagende en stimulerende omgeving en je gewaardeerd voelen om wie je bent en wat je kunt. Ze vinden hun eigen inbreng daarbij zeer belangrijk. Als hun dit geboden wordt, voelen ze zich emotioneel vrij en mede daardoor zeer betrokken bij de school, hun klasgenoten, de juf of de meester. Ze kennen dan hun kwaliteiten en zullen tevreden zijn over het niveau van hun functioneren. Dit alles zorgt er voor dat goede voorwaarden worden geschapen voor het behalen van optimale leerresultaten.

Voor Kerobei zijn er daarom ook drie zaken essentieel om te bepalen of het onderwijs nog goed aansluit bij het kind:

  • het kind gaat graag naar school;
  • het kind leert wat nodig is en ontwikkelt zich zoals je mag verwachten; daarbij hebben de leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen en hun omgeving; immers, hoge verwachtingen stimuleren kinderen in hun ontwikkeling;
  • de school kan de passende begeleiding bieden, al dan niet met extra hulp van buitenaf.