Scholengemeenschap Kerobei
MENU

De Regenboog & De Schans

BLERICK

 

Basischool de Regenboog en SBO De Schans werken naast en met elkaar samen binnen Boulevard Hazenkamp.
Wij verzorgen met ongeveer zestig medewerkers/vrijwilligers onderwijs voor ruim 400 leerlingen. 

De Regenboog kent een culturele diversiteit, waarbij er extra aandacht is voor de taalontwikkeling.
Er wordt voortdurend gewerkt aan een goed pedagogisch klimaat, waarin alle kinderen zich geaccepteerd voelen. Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, in een veilige en vertrouwde schoolomgeving, staat hoog in het vaandel bij de Regenboog.

SBO De Schans verzorgt onderwijs op maat aan kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. Deze
kinderen kunnen deze ondersteuning op basisscholen niet (meer) krijgen, omdat hun ondersteuningsbehoefte de
grenzen van de mogelijkheden van de basisschool overschrijden. Het aanbod van de leerstof is daarom
aangepast en wordt in kleine groepen gegeven. Alle groepen werken vanuit rust in een gestructureerde
omgeving. Dit vanuit pedagogisch optimisme onder het motto: “Je mag zijn wie je bent en laat zien wat je kunt!”

Bekijk hieronder de vacature: