Scholengemeenschap Kerobei
MENU

KOM.MIJN

BELFELD

 

Het in ontwikkeling brengen én houden van kinderen is de meest belangrijke taak bij KOM.MIJN. Kinderen
komen graag naar school en staan te popelen om te leren. Ouders zien we als partner. Ons pedagogisch klimaat
is goed, waardoor onze aandacht vooral gericht is op onderwijsontwikkeling. We zijn op zoek naar mensen die
hun passie voor het onderwijs en bevlogenheid in willen zetten voor onze kinderen, zodat zij kunnen laten zien
waartoe ze in staat zijn. Daarbij is een reflectieve houding van wezenlijk belang, zodat je kunt inschatten wat
het effect van je gedrag en handelen is op het leren van kinderen.

Bekijk hieronder de vacature: