Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Bösdael

REUVER

 

Bösdael Centrum voor het Kind is het bruisende centrum van de wijk, waar kinderen, ouders, ouderen en andere bewoners en omwonende elkaar ontmoeten. Op onze school wordt gewerkt vanuit units waarbij we steeds meer toewerken naar onderwijs op maat door het ontwikkelproces van iedere leerling centraal te stellen. Elke unit bestaat uit meerdere basisgroepen. De basisgroep vormt de thuisbasis voor elk kind. De basisgroep kent vaste leerkracht(en) en bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. In de unit zijn meerdere leerkrachten samen verantwoordelijk voor de kinderen en het onderwijs. Vanuit de basisgroep wordt er groepsoverstijgend gewerkt binnen de unit, waarbij kinderen instructies krijgen passend bij hun eigen onderwijsbehoefte. Op deze manier wordt het mogelijk om meer te werken vanuit kwaliteiten en expertise van de verschillende leerkrachten. Wij voeren op respectvolle en professionele wijze het gesprek over het onderwijs.

Bekijk hier de vacature: