Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Missie-Visie

Missie

Kerobei realiseert hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor ieder kind van 0 – 14 jaar. 

Visie

Kerobei kiest voor één kernwaarde: eigenaarschap. 

Onder eigenaarschap verstaan we: 

  • eigenaar van de grondslag;
  • eigenaar van de missie;
  • eigenaar van de relatie met de doelgroepen;
  • eigenaar van eigen ontwikkeling.

Eigenaarschap impliceert o.a.: verantwoordelijkheid nemen en dragen - aanspreekbaar zijn op het eigen handelen en de resultaten - mee ontwikkelen en innoveren - open staan voor anderen en hen erbij betrekken - optimist zijn (denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden) - oog hebben voor de eigen uniciteit en die van anderen en anderen eigenaar laten zijn.

De kernwaarde eigenaarschap krijgt gestalte in:

  1. identiteit;
  2. ontwikkelen en leren;
  3. maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap;
  4. professionele cultuur;
  5. leiderschap.