Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Kwaliteitszorg

Elk kind, elke ouder, elk mens, wil zich ontwikkelen. In een professionele organisatie is het belangrijk om iedereen inzicht te geven in hoe die ontwikkeling verloopt en welke mogelijkheden er zijn om een volgende stap in persoonlijke èn professionele ontwikkeling te kunnen maken.

Het is de ambitie van Kerobei om opbrengstgerichtheid te versterken en de opbrengsten van het onderwijs structureel te verbeteren.

Kwaliteit gaat over de mate waarop scholen er in slagen hun ambities waar te maken en gestelde doelen te bereiken.

Kwaliteitszorg gaat om de zorg voor die kwaliteit. Hoe lukt het hoge opbrengsten te halen en gestelde doelen te bereiken?

Basis is het primaire proces: het onderwijs. Daarmee begint kwaliteitszorg intern en wordt inhoud en opbrengst van activiteiten, vanuit kwaliteitsdenken, ook extern getoetst.  Kwaliteitszorg, die begint bij interne kwaliteitszorg en van daaruit betekenis krijgt in het veranderkundig vermogen van scholen, kan alleen gerealiseerd worden als op de school een passende cultuur is ontwikkeld. Een cultuur die gekenmerkt wordt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, reflectie en ontwikkeling.

Verantwoordelijkheid ligt vanuit de kernwaarde “eigenaarschap” primair bij iedereen op school. De specifieke rol van leidinggevenden in het proces van veranderkundig handelen vanuit kwaliteitszorg is groot. In de uitvoering heeft de leerkracht een cruciale rol.

Kwaliteit wordt zichtbaar gemaakt door de opbrengsten te monitoren en vervolgens daarover dialoog te voeren vanuit de kwaliteitsvragen:

  1. doen we de goede dingen?
  2. doen we de goede dingen goed?  
  3. hoe weten we dat?
  4. wie laten we meekijken?
  5. wat doen we ermee?

Om dit waar te maken zijn organisatorisch betekenisvolle contexten gecreëerd, waarin zowel inhoudelijke als professionele ontwikkeling plaatsvindt. En contexten waarin consultaties invulling geven aan de kwaliteitsvragen, met de bedoeling te inspireren, inzicht te geven in mogelijkheden en daar waar mogelijk te faciliteren in betekenisvol, veranderkundig handelen van de directeur in zijn school.