Scholengemeenschap Kerobei
MENU

ICT

De maatschappij is aan het veranderen van een industriële samenleving naar een informatie- en communicatiemaatschappij. Om adequaat op deze overgang te anticiperen moet het onderwijs de relatie met de samenleving herzien en de leerlingen leren omgaan met de begrippen "informatie" en "communicatie".
Aangezien de toepassing van informatietechnologie een zeer snelle ontwikkeling doormaakt lijkt het logisch de leerling (én de leerkracht) te leren omgaan met een veranderende maatschappij en met de veranderende behoefte aan kennis en kunde in die maatschappij.

De scholen zijn bezig met de invoering van “het nieuwe leren”. De inrichting van leerprocessen zal daardoor verschuiven van leerkracht-georiënteerd naar leerling-gestuurd. De leerlingen zullen op verschillende manieren zelfstandig informatie gaan zoeken en verwerken. Ze zullen zelf een actievere rol in het leerproces moeten spelen en zullen medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten. In toenemende mate zal er worden gewerkt aan groepsopdrachten. ICT wordt gebruikt om de, binnen de leerprocessen benodigde informatie te verkrijgen en te laten functioneren.

Kenmerkend voor zo’n interactieve leeromgeving is, dat deze niet meer zoals voorheen in hoofdzaak tekst georiënteerd is, maar functioneel en multimediaal. Bovendien zullen, door ICT-mogelijkheden, tijd en plaats steeds minder belangrijk gaan worden. Tegenover de reproductieve vaardigheden van vroeger stelt het onderwijs het aanleren van productieve vaardigheden centraal. Leerlingen zullen in een informatieve omgeving zowel simultaan als individueel, en zelfstandiger dan voorheen, bezig zijn met het verwerven en gebruiken van kennis en vaardigheden. 

De rol van de leerkracht gaat ook veranderen. Hij zal meer coach en begeleider worden. Hij schept de voorwaarden voor kinderen om hun eigen kennis op te doen. Hij geeft ondersteuning, aanwijzingen en richt het denken. Samen met de leerling zal hij de leerweg op maat gaan plannen.

Dit vereist brede vaardigheden van de leerkracht. Dus zal er coaching op leerkrachtniveau nodig zijn om ondersteuning te bieden bij het aanleren van nieuwe professionele vaardigheden. 

Kerobei vindt  samenwerking op ICT-gebied van groot belang. De samenwerking vindt plaats op een drietal niveaus:

  •  binnen het eigen bestuur;
  •  met andere besturen en partners uit de regio;
  •  binnen SDZN (Samen Deskundiger Zuid-Nederland); dit is een samenwerkingsverband van 11  besturen in de provincies Limburg en ZO-Brabant.