Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Organisatie

Wat is Kerobei?

Vanuit eigenaarschap is iedereen verantwoordelijk voor z'n eigen ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat niemand dat alleen kan en de ander daarbij nodig heeft. Ontmoetingen in de meest brede zin van het woord zijn van belang: we leren van en met elkaar! De procedure Kerobei kan daar helpend bij zijn.

Kerobei is een procedure voor een interview. De interviewer helpt de geïnterviewde om zich bewust te worden van zijn eigen opvattingen over een bepaald thema en over belevingen, die daarbij voor de geïnterviewde van belang zijn. De werkwijze kan in verschillende contexten worden toegepast. Te denken valt aan leidinggeven, lesgeven, leren, ontwikkelingsgericht werken enz.

Lees meer