Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Onderzoek samenwerking bovenschoolse bureaus Kerobei en Onderwijsgroep Buitengewoon stopgezet

In goed overleg tussen de besturen van Kerobei en Onderwijsgroep Buitengewoon is besloten om het onderzoek naar een mogelijke samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen beide Service- en Bestuursbureaus te stoppen. Beide organisaties maken op dit moment een eigen ontwikkeling door op het gebied van bedrijfsvoering waardoor samenvoeging niet (kosten)efficiënt is. Denk hierbij aan het inrichten van computersystemen die niet op elkaar aansluiten waardoor extra investeringen nodig zijn.

In september 2017 startten Kerobei en Onderwijsgroep Buitengewoon een onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen beide Service- en Bestuursbureaus. Aanleiding was de terugloop in aantallen leerlingen en de daardoor hoger wordende kosten van de bovenschoolse bureaus per leerling. Het doel van het onderzoek was dan ook om de kosten van de bedrijfsvoering terug te dringen en tegelijkertijd de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Aan het einde van 2017 werd het eerste deel van het onderzoek afgerond en is er een tussenrapportage opgeleverd. Vanwege andere prioriteringen in combinatie met de bestuurswisselingen bij Onderwijsgroep Buitengewoon werd het besluit rondom een mogelijke voortzetting van het onderzoek destijds opgeschort. Onlangs hebben de besturen dit onderwerp weer opgepakt en zijn zij tot bovengenoemd besluit gekomen.

Voor vragen of meer informatie over dit besluit kun je contact opnemen met een van de bestuurders.

 

Kerobei  

Hans Soentjens (h.soentjens@kerobei.nl)                                                                                     

Onderwijsgroep Buitengewoon 

Maarten Faas (m.faas@ogbuitengewoon.nl)


Meer nieuws

Kerobei en Hoera Kindercentra intensiveren samenwerking

Kerobei en Hoera: samen op pad
Vrijdag 21 september 2018 wordt de zesde landelijke IKC-dag gehouden. De IKC-dag richt zich op professionals die zich bezighouden met de vorming en ontwikkeling van een kindcentrum voor kinderopvang én onderwijs. Op...

Minister Slob op werkbezoek bij Kerobei!

Kerobei heeft vorige week het verzoek van Minister Slob gekregen om een bijeenkomst te organiseren voor 10 schoolbesturen uit de provincies Limburg en Brabant. Gisteren, 6 juni zijn we met de Minister en de directeur basisonderwijs van OC&W op het...

Toelating BS De Regenboog

Het aantal aanmeldingen op BS De Regenboog is hoog. Alle aangemelde 4-jarige leerlingen aannemen zou (op termijn) gaan betekenen dat het aantal leerlingen in een groep te veel worden. Dat heeft consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs. Meer...

Extralent

Extralent biedt vanaf 2007 een oplossing voor kinderen met specifieke hulpvragen. Extralent bestaat momenteel uit 4 groepen. Er is sprake van een daling van het leerlingenaantal. Vanaf komend schooljaar zijn er nog 3 groepen, voor naar verwachting 45...