Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Kerobei en Hoera Kindercentra intensiveren samenwerking

Kerobei en Hoera: samen op pad
Vrijdag 21 september 2018 wordt de zesde landelijke IKC-dag gehouden. De IKC-dag richt zich op professionals die zich bezighouden met de vorming en ontwikkeling van een kindcentrum voor kinderopvang én onderwijs. Op deze dag staat de vraag centraal: Hoe halen we het beste uit ieder kind en hoe geven kinderopvang én onderwijs vorm en inhoud aan een doorlopende ontwikkeling van kinderen?

Stichting Kerobei voor primair onderwijs en Hoera kindercentra zijn al meer dan 10 jaar samen op pad in Baarlo en Maasbree. Beide organisaties willen betekenisvol zijn in het leven van kinderen en hen optimaal begeleiden, zodat ieder kind z’n mogelijkheden kan ontdekken en zich breed kan ontwikkelen.
Kerobei en Hoera hebben de overtuiging dat zij samen méér kunnen betekenen voor kinderen en willen daarom de samenwerking nog verder intensiveren.

Gelijkwaardigheid en vertrouwen
Zo’n intensieve samenwerking vraagt om een basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.  En ook continuïteit in de samenwerking, gezamenlijke locaties én een gezamenlijke koers zijn daarbij van belang.
In de afgelopen jaren hebben Kerobei en Hoera in Baarlo en Maasbree hiervoor een stevig fundament gelegd en gaan nu met vertrouwen de volgende stappen zetten.

Integraal samenwerken
Samen kunnen onderwijs en kinderopvang méér betekenen voor kinderen en hun ouders. Daarbij leren we van en met elkaar.
Kerobei en Hoera willen hun locaties daarom verder ontwikkelen tot integrale kindcentra; basisvoorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar waar opvang en onderwijs intensief samenwerken, in samenspraak met ouders, aangevuld met maatschappelijke organisaties en vrijetijdsvoorzieningen.
Waar als één team wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke pedagogische en didactische visie, met één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen. Alle professionals werken op basis van gelijkwaardigheid met elkaar en er is een eenduidige aansturing voor het gehele kindcentrum. Waarbij onderwijs en kinderopvang beiden met hun eigen unieke kennis en ervaring vertegenwoordigd worden. Op iedere locatie is er daarbij ruimte voor een eigen uitwerking, afgestemd op de lokale situatie.

Ontmoeten
Onderwijs en kinderopvang ontmoeten elkaar in het begeleiden van de totale ontwikkeling van kinderen en zij hebben hierin beiden een belangrijke rol.
De pedagogische medewerkers van Hoera dragen vaak al vanaf de wieg bij aan de ontwikkeling van een kind en hebben daarbij een intensief contact met ouders. Kinderen leren door samen te spelen en te ontdekken en groeien zo met elkaar op, vanuit een veilige en stimulerende omgeving.
De docenten van Kerobei helpen kinderen hun eigen leerproces vorm en inhoud te geven. Door eigenaarschap voelen kinderen zich betrokken en blijven zich ontwikkelen en kunnen zich zo de benodigde kennis en vaardigheden eigen maken om straks hun plek te vinden in de maatschappij.

Over Kerobei en Hoera kindercentra
Kerobei is een stichting voor primair onderwijs met scholen in Baarlo, Beesel, Belfeld, (Hout-)Blerick, Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen. Stichting Kerobei beheert 18 scholen, waarvan 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor voltijds dagonderwijs voor hoogbegaafden.
Stichting Hoera kindercentra heeft 35 locaties in de gemeenten Peel en Maas, Leudal,
Nederweert en Weert. Hoera biedt dagopvang, peuterprogramma’s, buitenschoolse
opvang en gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Liefst in integrale kindcentra waar kinderen met elkaar spelen, ontdekken en opgroeien.


Meer nieuws

Feest 10 jaar Kerobei!

Wat was het een top feest op 11-01-2019 bij Domani t.g.v. 10 jaar Kerobei! Voor alles was gezorgd; een lekker hapje en drankje en een geweldige feestband. Het was een onvergetelijke avond. De foto spreekt voor zich!

Minister Slob op werkbezoek bij Kerobei!

Kerobei heeft vorige week het verzoek van Minister Slob gekregen om een bijeenkomst te organiseren voor 10 schoolbesturen uit de provincies Limburg en Brabant. Gisteren, 6 juni zijn we met de Minister en de directeur basisonderwijs van OC&W op het…

Toelating BS De Regenboog

Het aantal aanmeldingen op BS De Regenboog is hoog. Alle aangemelde 4-jarige leerlingen aannemen zou (op termijn) gaan betekenen dat het aantal leerlingen in een groep te veel worden. Dat heeft consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs. Meer…