Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Bijeenkomst Werkdrukakkoord!

Op 9 februari jl. is door de minister met de bonden een werkdrukakkoord primair onderwijs afgesloten. Daarmee komen er structurele middelen beschikbaar voor de vermindering van de werkdruk en zijn er afspraken gemaakt over de aanpak, de besteding en verantwoording van de middelen en de evaluatie. Alle betrokkenen zijn nu aan zet: leraren nemen als onderwijsprofessionals hun eigen verantwoordelijkheid voor de verlaging van de werkdruk, directeuren realiseren het goede werkklimaat in de scholen en het bestuur is verantwoordelijk voor het personeels-en kwaliteitsbeleid. Onder het motto “We moeten het SAMEN DOEN!” is het College van Bestuur op 4 april j.l. met de medewerkers van de scholen in dialoog gegaan over dit thema. Oorzaken van werkdruk zijn daar met elkaar gedeeld, ideeën zijn uitgewisseld, vragen zijn beantwoord en oplossingen zijn met elkaar besproken. Het was een zinvolle bijeenkomst en de teams en MR-en kunnen ermee aan de slag. 


Meer nieuws

Kerobei en Hoera Kindercentra intensiveren samenwerking

Kerobei en Hoera: samen op pad
Vrijdag 21 september 2018 wordt de zesde landelijke IKC-dag gehouden. De IKC-dag richt zich op professionals die zich bezighouden met de vorming en ontwikkeling van een kindcentrum voor kinderopvang én onderwijs. Op...

Minister Slob op werkbezoek bij Kerobei!

Kerobei heeft vorige week het verzoek van Minister Slob gekregen om een bijeenkomst te organiseren voor 10 schoolbesturen uit de provincies Limburg en Brabant. Gisteren, 6 juni zijn we met de Minister en de directeur basisonderwijs van OC&W op het...

Toelating BS De Regenboog

Het aantal aanmeldingen op BS De Regenboog is hoog. Alle aangemelde 4-jarige leerlingen aannemen zou (op termijn) gaan betekenen dat het aantal leerlingen in een groep te veel worden. Dat heeft consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs. Meer...