Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Bijeenkomst Werkdrukakkoord!

Op 9 februari jl. is door de minister met de bonden een werkdrukakkoord primair onderwijs afgesloten. Daarmee komen er structurele middelen beschikbaar voor de vermindering van de werkdruk en zijn er afspraken gemaakt over de aanpak, de besteding en verantwoording van de middelen en de evaluatie. Alle betrokkenen zijn nu aan zet: leraren nemen als onderwijsprofessionals hun eigen verantwoordelijkheid voor de verlaging van de werkdruk, directeuren realiseren het goede werkklimaat in de scholen en het bestuur is verantwoordelijk voor het personeels-en kwaliteitsbeleid. Onder het motto “We moeten het SAMEN DOEN!” is het College van Bestuur op 4 april j.l. met de medewerkers van de scholen in dialoog gegaan over dit thema. Oorzaken van werkdruk zijn daar met elkaar gedeeld, ideeën zijn uitgewisseld, vragen zijn beantwoord en oplossingen zijn met elkaar besproken. Het was een zinvolle bijeenkomst en de teams en MR-en kunnen ermee aan de slag. 


Meer nieuws

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Na een externe wervingsprocedure is de Raad van Toezicht van Kerobei uitgebreid met twee nieuwe leden. Per direct zijn toegetreden de heer Henk Brauer (lid/beoogd voorzitter) uit Belfeld en de heer Jack Beckers (lid) uit Baarlo. We wensen beide heren...

Scholenfusie Blerick definitief!

Kerobei heeft op 23 januari 2018 een formele aanvraag gedaan voor een fusie van bs. ’t Palet met bs. Natuurlijk!/Extralent in Blerick. De aanvraag is in behandeling genomen door de adviescommissie Fusietoets. Deze commissie heeft op 8 maart 2018 aan...

Onderzoek OG Buitengewoon-Kerobei

In september 2017 is het onderzoek naar een mogelijke samenwerking in de bedrijfsvoering van Onderwijsgroep Buitengewoon en Kerobei gestart. Na een tussenrapportage is door Infinite Financieel een voorstel voor de inrichting van een gezamenlijke...

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 10 januari jl. heeft Kerobei, tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het Limburgs Schutterijmuseum, het nieuwe jaar 2018 ingeluid. Voor een weergave van de toespraak van het College van Bestuur klik hier.