Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Wet werk en zekerheid

De minister heeft voor de periode januari t/m maart 2017 de Wet Werk en zekerheid onder voorwaarden buiten werking gesteld. Dit om meer ruimte te krijgen om kortdurende vervangingen te kunnen regelen. Los van de juridische houdbaarheid van deze tijdelijke maatregel zijn we blij met deze handreiking, met name omdat er blijkbaar inzicht aan het ontstaan is over de onwenselijkheid van de uitvoering van deze Wet in het primair onderwijs. Als CvB zijn we vanaf 2015 actie aan het voeren om met name voor het primair onderwijs een uitzonderingspositie te krijgen. Een brief van Kerobei is in het najaar van 2015 al in de Tweede Kamer aan de orde gekomen en door minister Asscher beantwoord. Naar aanleiding daarvan zijn we in februari 2016 met ambtenaren van de Ministeries van OC&W en Sociale Zaken in gesprek gegaan. Door onze structurele deelname aan projectgroepen van de PO-raad op zowel landelijk als regionaal niveau, zitten we op plekken waar we invloed kunnen hebben. Tot dusver met een te gering resultaat. We blijven ons onverminderd inspannen voor een beter resultaat. 


Meer nieuws

Schoolbesturen PO provincie Limburg bundelen kracnten

Kerobei heeft samen met de bestuurders van collega-stichtingen Mosa Lira en SPOLT het initiatief genomen om op 20 januari een startbijeenkomst te organiseren voor alle school-besturen voor primair onderwijs in de provincie Limburg. Schoolbesturen...

Kerobei investeert opnieuw in digitale borden

In januari/februari vindt er een uitrol plaats van 19 Prowise Proline borden (65”). Daarmee realiseren we op 15 scholen de doelstelling “elke groep heeft de beschikking over een digitaal bord”, een jaar eerder dan gepland. Dit is in lijn met het...

Wet werk en zekerheid

De PO-raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek van de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden januari februari en maart (wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 en...

Fusieproces De Bolleberg en Panta Rhei

Op 19 december heeft het College van Bestuur de fusie-effectrapportage (FER) van de projectgroep, waarin vertegenwoordigers van het MT, personeel en ouders van beide scholen zitting hebben, ontvangen. De projectgroep geeft een unaniem positief advies...

Partnerschap Opleiden in School (POS)

Stuurgroep IDEE-Academie Labyrint en het Partnerschap Opleiden in de School (POS) hebben in een overleg samen verkend op welke wijze IDEE en POS elkaar kunnen versterken. POS is het samenwerkingsverband tussen Fontys Hogeschool Kind en Educatie...